Підсумки роботи зі зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Волинській області за І півріччя 2020 року

Розповідає завідувач сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації Наталія Власюк.

З метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення впродовж 1 півріччя 2020 року в Управління Держпраці у Волинській області надійшло  203 письмових звернення від громадян (проти 208 у 1 півріччі 2019року), з яких 185 заяв, клопотань та  18 скарг, в тому числі, зросла кількість електронних звернень 23 (проти 9 у 1 півріччі 2019року). Звернення подавалися особисто громадянами — 92 (або  45%)  та через:

— державну установу «Урядовий контактний центр» — 68 (або 33%),

— органи прокуратури — 9 (або  4%),

— Держпраці України  — 14 (або  7%),

— Волинську облдержадміністрацію  — 5 (або  2%),

— інші органи, установи, організації — 15 (або  9%).

Найбільш актуальними питаннями, які порушували громадяни у своїх зверненнях, є:

– питання категорії «Праця і заробітна плата» 179 звернень (або 88%) — щодо невиплати заробітної плати; індексації заробітної плати; розрахункових коштів при звільненні; щодо не оформлення трудових відносин (легалізація заробітної плати), невиплати середньомісячної заробітної плати мобілізованим та призваним на строкову військову службу; невиплати вихідної допомоги при звільненні працівників, у зв’язку з призовом на військову службу; звільнення та поновлення на роботі; щодо не нарахування та невиплати грошових коштів за листами непрацездатності; правильності оформлення трудових книжок та ін.;

– питання категорії «Охорона праці» та інше 24 звернення (або 12%) – з питань додержання законодавства з охорони праці та промислової безпеки та інше.

Всі звернення розглянуті згідно чинного законодавства України. Протягом  І півріччя 2020 року відсутні анонімні звернення, які не підлягають розгляду відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян».

            Усі звернення, що надійшли до Управління, ретельно та уважно розглянуто, заявникам надані вичерпні, арг’ументовані відповіді. Питання, які остаточно не вирішені, залишаються на постійному контролі в посадових осіб Управління (30 звернень, в яких ще не закінчився термін розгляду).

Відповідно до «Класифікатора звернень громадян»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №858, з розглянутих звернень:

— вирішено позитивно: 79,

— відмовлено у задоволені: 0,

— дано роз’яснення: 77,

— звернень повернутих авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»: 0,

— звернень, направлених за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»: 17,

— звернень, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»: 0.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі -Порядок). Порядок є спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю з урахуванням вимог ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві. Частиною другою пункту 1 Порядку встановлено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин, здійснюються відповідно до вимог частин четвертої і п′ятої статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності » (далі — Закон).

Відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону, позаплановий захід за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров′ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

Враховуючи вище зазначені вимоги чинного законодавства, Управління Держпраці у Волинській області на виконання листа Держпраці від 31.01.2020 року №724/20/4.3-ДП-20 стало надсилати листи на погодження Держпраці позапланових заходів за зверненнями громадян.

Також Державна служба України з питань праці на виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 3 18 березня поточного року призупинила проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) до закінчення карантину, що тимчасово унеможливлювало перевірку фактів, викладених у  зверненнях громадян. Проведення позапланових заходів державного нагляду за зверненнями громадян відновлено в червні поточного року.

Таким чином, вище зазначені зміни в чинному законодавстві України вплинули на зменшення кількості звернень в другому кварталі 2020 року.

Стан роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках веб- сайту Управління Держпраці у Волинській області в розділах «Звернення громадян», «Запитання та відповіді».

За 1 півріччя  2020 року до Управління надійшло  інформаційних запитів, які розглянуто та надано відповідну інформацію в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Управління створює всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також, Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».