Підсумки роботи зі зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Волинській області за 12 місяців 2020 року

З метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення впродовж 12 місяців 2020 року в Управління Держпраці у Волинській області надійшло 451 письмове звернення від громадян (проти 459 за 12 місяців 2019року), з яких 414 заяв, клопотань та 37 скарг, в тому числі,   47 електронних звернень (проти 15 за 12 місяців 2019року). Звернення подавалися особисто громадянами — 204 (або 46 %)  та через:

— державну установу «Урядовий контактний центр» — 130 (або  29 %),

— органи прокуратури — 26 (або 5%),

— Держпраці України  — 32 (або 7%),

— Волинську облдержадміністрацію  — 10 (або 2%),

— інші органи, установи, організації — 49 (або 11%).

Найбільш актуальними питаннями, які порушували громадяни у своїх зверненнях, є:

– питання категорії «Праця і заробітна плата» 402 звернень (або 89%) — щодо невиплати заробітної плати; індексації заробітної плати; розрахункових коштів при звільненні; щодо не оформлення трудових відносин (легалізація заробітної плати), невиплати середньомісячної заробітної плати мобілізованим та призваним на строкову військову службу; невиплати вихідної допомоги при звільненні працівників, у зв’язку з призовом на військову службу; звільнення та поновлення на роботі; щодо не нарахування та невиплати грошових коштів за листами непрацездатності; правильності оформлення трудових книжок та ін.;

– питання категорії «Охорона праці» та інше 49 звернень (або 11%) – з питань додержання законодавства з охорони праці та промислової безпеки та інше.

Всі звернення розглянуті згідно чинного законодавства України. Протягом  12 місяців 2020 року надійшло 2 анонімних звернення, які не підлягають розгляду відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян».

            Усі звернення, що надійшли до Управління, ретельно та уважно розглянуто, заявникам надані вичерпні, арг’ументовані відповіді. Питання, які остаточно не вирішені, залишаються на постійному контролі в посадових осіб Управління (32 звернення, в яких ще не закінчився строк розгляду).

Відповідно до «Класифікатора звернень громадян», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №858, з розглянутих звернень:

— вирішено позитивно: 171,

— відмовлено у задоволені: 0,

— дано роз’яснення: 131,

— звернень, повернутих авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»: 2,

— звернень, направлених за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»: 45,

— звернень, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»: 2.

Постановами Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від  22 липня 2020 р. №641, від 26 серпня 2020 р. №760, постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 р. №956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641», встановлено карантин, продовживши на всій території України, в тому числі Волинської області, дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та від 20 травня 2020 р. №392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

На виконання вище зазначених постанов Кабінету Міністрів України та у зв′язку з введенням на всій території України надзвичайної ситуації, в Управлінні Держпраці у Волинській області згідно наказів Управління від 23.04.2020 року №133, від 08.05.2020 №144, від 22.05.2020 №150, від 29.05.2020 №162, від 11.06.2020 №183, від 22.06.2020 року №204, від 20.07.2020 року №244, від 01.09.2020 року №299, від 02.11.2020 року №393 був запроваджений спеціальний режим роботи Управління, який обмежував можливості службових та посадових осіб щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) та перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян. Зокрема, в Управлінні був обмежений вільний доступ громадян, представників підприємств, установ та організацій до адміністративної будівлі Управління, призупинений особистий прийом громадян в адміністративній будівлі Управління, індивідуальні консультації громадянам надавалися в телефонному режимі або через соціальні мережі.

Вище зазначені зміни в Україні вплинули на зменшення кількості звернень в першому та другому кварталах 2020 року. Відновлення заходів державного нагляду (контролю) за зверненнями громадян в кінці другого кварталу 2020 року позитивно вплинуло на те, що протягом третього-четвертого кварталів вже на 50% зросла загальна кількість звернень громадян. На виконання окремого доручення Держпраці від 28.04.2020 №Д-153/1/5.2-20 щоп′ятниці до Держпраці надавалася інформація щодо питань, що порушуються у зверненнях громадян, шляхом заповнення встановленої форми.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі -Порядок). Порядок є спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю з урахуванням вимог ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві. Частиною другою пункту 1 Порядку встановлено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин, здійснюються відповідно до вимог частин четвертої і п′ятої статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності » (далі — Закон).

Відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону, позаплановий захід за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров′ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

Враховуючи вище зазначені вимоги чинного законодавства, Управління Держпраці у Волинській області на виконання листа Держпраці від 31.01.2020 року №724/20/4.3-ДП-20 здійснює позапланові заходи за зверненнями громадян лише за погодженням Держпраці.

Стан роботи зі зверненнями громадян висвітлюється на сторінках веб- сайту Управління Держпраці у Волинській області в розділах «Звернення громадян», «Запитання та відповіді».

За 12 місяців  2020 року до Управління надійшло 10 інформаційних запитів, які розглянуто та надано відповідну інформацію в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Управління створює всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також, Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».