Під час превентивних заходів посадовці Управління інспекційної діяльності у Волинській області акцентують роботодавцям на їхніх обов’язках забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників

Роботодавець відповідно до законодавства України зобов’язаний забезпечити безпеку та охорону здоров’я на роботі всіх працівників.

 

Роботодавець під час здійснення аналізу трудової діяльності має в достатній мірі систематично виявляти й ідентифікувати небезпеки в робочих процесах, робочому приміщенні, інших робочих зонах і умовах праці. Якщо ці небезпеки не можна усунути, необхідно оцінювати їхнє значення з точки зору безпеки працівників і їхнього здоров’я. При цьому потрібно враховувати наступне:

-небезпеку настання нещасного випадку та заподіяння шкоди здоров’ю;

-виявлені нещасні випадки, професійні захворювання і хвороби, викликані умовами праціц, а також небезпечні ситуації;

-вік, стать, стаж роботи, професійний рівень та інші особисті характеристики працівника;

-рівні трудового навантаження;

-можливу небезпеку для репродуктивного здоров’я.

 

Рекомендовано користуватись інформаційним порталом Держпраці https://pratsia.in.ua.