Роз’яснення законодавства: врегулювання проблеми розподілу педагогічного навантаження

Оскільки збільшилась кількість звернень від вихователів інтернатів та вчителів шкіл області відносно розподілу педагогічного навантаження, сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Волинській області надає роз’яснення з цього питання.

Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ (із змінами) педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності — час, призначений для здійснення освітнього процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.

Навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється директором установи за узгодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України). Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ (із змінами):

—   педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчально­го закладу становить ЗО годин, вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) — 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку (п. 1);

—   розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчаль­ному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповід­ним органом управління освітою (п. 1).

Отож, рекомендуємо питання педагогічного навантаження узгоджувати безпосередньо з керівником установи або звернутись в місцеві управління освіти, молоді та спорту.