Роз’яснення надає сектор з питань експертизи умов праці

За якими показниками під час проведення атестації робочих місць за умовами праці підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах за списками № 1 і № 2 і якими нормативними документами це регулюється?

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р №442 та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці від 01.09.92 р. №41.

Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами Держспоживстандарту і Міністерства охорони здоров’я за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується за умови наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних факторів ІІІ класу умов і характеру праці.

За Списком № 1:

1.не менше двох факторів 3-го ступеня відхилення від норм; або

2.одного фактора 3-го ступеня і трьох факторів 1-го чи 2-го ступеня відхилення від норм; або

3.чотирьох факторів 2-го ступеня відхилення від норм; або

  1. наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостроспрямованої дії 1-го чи 2-го класу небезпеки.

За Списком № 2:

1.одного фактора 3-го ступеня відхилення від норм; або

  1. трьох факторів 1-го, 2-го ступеня відхилення від норм; або

3.чотирьох факторів 1-го ступеня відхилення від норм.

Розглянемо це положення на конкретному прикладі: працівнику за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено перевищення таких шкідливих виробничих факторів: пил, переважно фіброгенної дії – 1-й ступінь; мікроклімат у приміщенні – 2-й ступінь; напруженість праці – 1-й ступінь.

Отож, враховуючи Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження праці на пільгове пенсійне забезпечення, оскільки у даному випадку є наявність трьох факторів 1, 2-го ступеня відхилення від норм, працівнику буде підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.