Сектор юридичного забезпечення надає роз’яснення законодавства про працю АО «Правовий стандарт»

До Управління Держпраці у Волинській області звернулося Адвокатське об’єднання «Правовий стандарт» щодо неправомірності встановлення порушення  об’єднанням статті 96 Кодексу законів про працю України щодо диференціації посадових окладів працівників об’єднання. Роз’яснення з цього питання надає Сергій Соколов, завідувач сектору юридичного забезпечення Управління.

Згідно з відомостями ЄДР, керівником юридичної особи — Адвокатське об’єднання «Правовий стандарт», з 01.11.2012 року є Тарашевський Станіслав Борисович, який, як керівник (роботодавець), уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори і як посадова особа несе відповідальність за діяльність юридичної особи, яку очолює.

Частиною 2 статті 94 КЗпП України визначено, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

            Відповідно до частин 1, 2 статті 96 КЗпП України, основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

            Статтею 1 Закону України «Про охорону праці», визначено що роботодавець, це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці та несе безпосередню відповідальність за порушення вимог, зазначених у цій статті.

Пунктом 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку  та забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше
трьох років,  несе  власник  (власники)  або
  уповноважений  орган (посадова   особа), який  здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.            Особливості обов’язків керівника юридичної особи та його відповідальності визначені також іншими законодавчими і підзаконними нормативно-правовими актами.            Статтею 9 КЗпП України, визначено, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними, а тому посилання на рішення засідання ради АО «Правовий стандарт», а також на те, що усі працівники об’єднання є адвокатами, є недоречним та таким, що не відповідає вимогам чинним в Україні нормативно-правовим актам.

З вищевикладеного вбачається, що керівник юридичної особи наділений іншими повноваженнями, а ніж працівники чи засновники цієї юридичної особи, та несе усю повноту відповідальності за її діяльність. А тому, згідно зі статтею 96 КЗпП України, при визначені розміру його посадового окладу, повинні бути враховувати ці особливості.