Суб’єкти Повноваження
Національне антикорупційне бюро України

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

від 14 жовтня 2014 року № 1698-VIII

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції.
Національна поліція України

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року  № 580-VIII

Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління
Прокуратура України

Закон України «Про прокуратуру»

від 14.10.2014 року № 1697- VII

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави
Національне агентство з питань запобігання корупції

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року  № 1700-VIII

Завданням Національного агентства є забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики та запобігання корупції