Суттєві зміни у майновому стані

Роз’яснення законодавства з цього питання надає головний спеціаліст з питань протидії корупції Управління Держпраці у Волинській області Майя Михалусь.

Відповідно до статті 52 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIІ «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 10 червня 2017 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за  № 959/29089, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань протидії корупції.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня року, у якому подається повідомлення.

Крім того, інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані), яку суб’єкт декларування подає відповідно до Закону.