Тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці на тему: «Безпечна експлуатація автомобільного газозаправного пункту»

Метою тренінгу було набуття практичних навичок у ході виконання робіт підвищеної небезпеки, своєчасне виявлення та усунення несправностей технологічного устаткування та практичне відпрацювання порядку проведення заправки автомобіля.
На початку тренінгу для групи працівників автозаправного пункту було проведено інструктаж.
Посадовці Держпраці у ході проведення заходу наголосили:
— на найпоширеніші виробничі ризики пов’язані з виконанням даних робіт;
— на вимогах безпеки якими під час виконання робіт підвищеної небезпеки не потрібно нехтувати;
— що виробничі процеси , технічний стан обладнання , газопроводів АГЗП повинні забезпечувати безперебійну роботу та безпеку працівників;
— на проведення щозмінної перевірки технологічного обладнання , газопроводів, електрообладнання з метою вчасного виявлення несправностей та їх усунення.
Проведення даного заходу дало змогу працівникам газозаправного пункту відпрацювати практичні навички під час заправки автомобілю відповідно до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту.