Управління Держпраці у Волинській області нагадує вимоги законодавства щодо процедури проведення медичних оглядів

Процедура проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі,щорічному обов’язковому медичному огляді осіб до 21 року, визначена у Порядку проведення медичних оглядів певних категорій, затвердженому наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246 (далі — Порядок).

1. Роботодавець подає до Управління Держпраці у Волинській області (далі-Управління) на бланку підприємства Заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають (попередньому) періодичному медичним оглядам у наступному році, до якої додає: витяг із штатного розпису та протоколи лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях.

2. Лікарем з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління складається Акт визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду за формою , зазначеною у додатку 1 Порядку.

3. На підставі Акту визначення категорій працівників… роботодавець складає протягом місяца у чотирьох примірниках поіменний Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку, на паперовому та електронному носіях та узгоджує у відділі з питань гігієни праці Управління.

4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду роботодавець повинен укласти договір з закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників які підлягають періодичному медичному огляду, затверджений лікарем з гігієни праці Управління. На підставі наданого списку працівників ,які підлягають медичним оглядам, заклад охорони здоров’я складає план-графік їх проходження, погоджує його з роботодавцем. Роботодавець має забезпечити своєчасне та організоване проходження працівниками медоглядів та обстежень. Для цього він видає наказ про проведення медоглядів та призначає відповідальних осіб.

5. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія з медичних оглядів закладу охорони здоров’я оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, за формою зазначеною у додатку 9 Порядку, який складається у шести примірниках. Управління Держпраці під час погодження Заключного акту надає рекомендації обов’язкові для виконання щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань.