Установа Управління інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці

43026, м.Луцьк, вул.Кравчука,22-В

Електронне звернення*
       Індивідуальне           Колективне

(Необхідне відмітити)

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце проживання громадянина (заявника)
Вид звернення:

Пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга,** прохання чи вимога  (Необхідне відмітити)

Зміст звернення (Суть порушеного питання, зауваження, заяви, скарги, прохання чи вимоги).
Дата подачі електронного звернення  

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Електронна поштова адреса, або відомості про інші засоби звязку із заявником (контактний номер телефону) (Вказати e-mail)
Підпис заявника (у разі наявності електронного цифрового підпису)  

 *Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями

** Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

 

Вимоги до звернення рег’ламентуються статтею 5 Закону України «Про звернення громадян».

Так, частиною другою цієї статті Закону передбачено, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і  розгляду не підлягає (частина перша статті 8 Закону).