Цивільно-правові договори пропонують зберігати 75 років, а табелі обліку робочого часу – 3 роки

ДРС отримала на погодження проект наказу Мін’юсту «Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».

Проект наказу Мін’юсту «Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»  розроблено з метою приведення Переліку до чинного законодавства.

Вцілому внесено зміни до 329 статей. Зокрема, пропонується:

1) Уточнити  деякі строки зберігання документів з основної діяльності.

Наприклад, у статтях 37, 39, 51, 53, 54, 72, 73 Переліку строк зберігання у графі 4 змінити з 75 років на строк «до ліквідації організації».

Строк зберігання 75 років залишити тільки для документів з кадрових питань (особового складу). Відповідно цей строк зберігання буде однаковим як для організацій, у діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду (НАФ), так і для організацій, у діяльності яких документи НАФ не створюються.

2) Деякі документи (наприклад, контракти про права та обов’язки керівників організацій, договори цивільно-правового характеру з фізичними особами) віднести до документів з кадрових питань (особового складу) і змінити строк зберігання на 75 років.

3) Збільшити строки зберігання табелів обліку використання робочого часу до 3-х  років (за умови завершення перевірки контролюючими органами). На сьогодні один рік.

Джерело інформації: Дебет-Кредит