Шановні споживачі (користувачі) нехарчової продукції !

Управління Держпраці у Волинській області у межах своєї сфери відповідальності здійснення державного ринкового нагляду проводить перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів та виробників.

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції» однією з підстав для проведення позапланової перевірки характеристик продукції є звернення споживачів (користувачів) відповідної продукції, у якому міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам чи має недоліки (не відповідність вимогам Технічного регламенту продукції), що може завдати такої шкоди.

А також відсутня інформація за якою виробника такої продукції може бути ідентифіковано але міститься інформація за якою може бути встановлено розповсюджувача, у якого було придбано (виявлено) таку продукція, що може нести суспільну небезпеку.

Під час перевірки характеристик продукції об’єктами перевірки є:

— наявність на продукції Національного знака відповідності (у тому числі ідентифікаційного коду призначеного органу з оцінки відповідності), якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання правил застосування і нанесення Національного знака відповідності

— наявність супровідної документації, яка має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкція з користування продукцією), етикетка, маркування, інших позначок, якщо це встановлено технічними регламентами, та їх відповідність встановленим вимогам.

— наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією.

— загальний опис продукції та схема (креслення) конструкції виробу, а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом;

— наявність документів щодо системи якості чи системи управління якістю;

— наявність висновків експертиз та протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних (узятих) у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;

— наявність документів, що дають змогу відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо);

— обстеження зразків відповідної продукції та ідентифікація виробника продукції.

— відбір та експертиза (випробування) зразків продукції (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам) та інше.

Строк проведення виїзної перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувачів цієї продукції 2 робочих днів, у виробника такої продукції — 3 робочих днів, за результатами якої складається акт.

За результатами перевірки характеристик продукції органом ринкового нагляду можуть бути прийняті рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у тому числі якщо порушено вимоги до застосування та нанесення Національного знаку відповідності, складання декларації про відповідність, надання технічної документації.