Щодо класифікації нещасного випадку, який стався внаслідок раптового погіршення стану здоров’я працівника

Надаємо роз’яснення для класифікації нещасного випадку під час спеціального розслідування, якщо він трапився внаслідок раптового погіршення стану здоров’я та смерті потерпілого під час виконання трудових (посадових) обов’язків.

Метою спеціального розслідування в цьому випадку є з’ясування впливу на потерпілого небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу та протипоказань за станом здоров’я виконувати роботу за професією чи посадою.

Для з’ясування цих питань спеціальна комісія розглядає та залучає до матеріалів спеціального розслідування перелік документів, а саме:

  • результати дослідження умов праці і виробничого середовища, зокрема кількісні і якісні характеристики небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу які передували настанню нещасного випадку;
  • результати проходження потерпілим попереднього чи періодичного медичного огляду за професією чи посадою, або, у разі відсутності медогляду, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого (за згодою потерпілого, членами його сім’ї або уповноваженою особою, яка представляє його інтереси.
  • медичний висновок щодо встановлення зв’язку погіршення стану здоров’я працівника із впливом на нього небезпечних, шкідливих виробничих факторів, психоемоційних причин або протипоказань за станом здоров’я виконувати роботу, який видає лікувально-профілактичний заклад за місцем лікування або обстеження потерпілого у формі рішення лікарсько-експертної комісії на запит роботодавця та/ або голови комісії.

Кваліфікація подібних випадків здійснюється на підставі вищезазначених матеріалів.

За інформацією Управління Держпраці в Луганській області на сайті Охорона праці і пожежна безпека