Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, кабінет 14-15.
2. Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа:  08.00 – 16.00

Вівторок:     09.00 – 20.00

Четвер:        09.00-18.00

П’ятниця:    08.00 – 15.00

Субота:        08.00 – 15.00

Неділя:        Вихідний

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Тел.: (0332) 777 888; (0332) 777 895;

http:// e-services.volyn.ua

cnap@lutskrada.gov. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4. Закони України Закон України «Про дозвільну систему у сфері

господарської діяльності»;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деяки питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

5. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883
Умови отримання адміністративної послуги
7. Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення роботодавця, виробника або постачальника (уповноваженої ними особи) до центру надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП)
8. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них Для анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки заявником подаються:

заява довільної форми;

оригінал дозволу.

.

9. Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ними особою) до ЦНАП або поштовим відправленням
10. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Безоплатно
10.1 Нормативно-правовий акт, на підставі яких стягується плата Відсутній
10.2 Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Не вноситься
11. Строк надання адміністративної послуги Строк законодавством не встановлено.

Строк дії дозволу припиняється через десять робочих днів після прийняття рішення про анулювання.

12. Результат надання адміністративної послуги Анулювання лозволу:

на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , відмітка про про анулювання на бланку дозволу; повідомлення про анулювання.

13. Способи отримання відповіді (результату) Отримується роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ними особи) в ЦНАП або надсилаються поштовим відправленням.