Інформуємо про обов’язки виробників, імпортерів та розповсюджувачів нехарчової продукції

У зв’язку із рядом запитань від суб’єктів господарювання, які є розповсюджувачами нехарчової продукції  стосовно їх обов’язків щодо забезпечення безпечності продукції, яка знаходиться  у торгових та складських приміщеннях, сектор ринкового нагляду Управління Держпраці у Волинській області надає інформаційне роз’яснення про обов’язки виробників, імпортерів та розповсюджувачів  нехарчової продукції.

З метою захисту споживачів українське законодавство встановлює конкретні обов’язки виробників, імпортерів та розповсюджувачів щодо забезпечення безпечності нехарчової продукції.

Перш за все, під суб’єктами господарювання у державному ринковому нагляді розуміються виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі нехарчової продукції, а відповідно до деяких технічних регламентів – також інші фізичні та юридичні особи.

З обов’язками  суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечності продукції можна ознайомитися в таких нормативно-правових документах:

 1. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 2. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
 3. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
 4. Технічні регламенти (залежно від категорії продукції, яку вводить в обіг та/або розповсюджує суб’єкт господарювання).

Важливим та основним  для розуміння є те, що такі обов’язки відносяться, як до виробників, так і до імпортерів чи власників торгових точок.

Загальні обов’язки суб’єктів господарювання

 1. Введення в обіг, надання на ринку або введення в експлуатацію нехарчової продукції, що відповідає вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції.
 2. Надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати ланцюг постачання.
 3. Надавати документацію, передбачену законодавством для перевірки характеристик продукції протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено – протягом десяти років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом десяти років після того, як вони поставили відповідну продукцію.
 4. Надавати споживачам, а також суб’єктам господарювання у ланцюгу постачання відповідної продукції інформацію про ризики, які становить ця продукція.
 5. Співпрацювати (в межах своєї діяльності) з органами ринкового нагляду з питань вжиття заходів щодо уникнення ризиків, які становить продукція.

 Обов’язки виробників та імпортерів

Окрім того, виробники мають дотримуватися наступних додаткових вимог з метою додержання законодавства:

 1. Проводити оцінку відповідності продукції вимогам технічних регламентів згідно процедур, зазначених у таких технічних регламентах.
 2. У випадках, визначених у технічних регламентах, виробник або уповноважений представник повинен складати декларацію про відповідність.
 3. У випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам.
 4. Якщо безпечність конкретного виду продукції поки що не врегульована технічними регламентами, виробник повинен проводити за власною ініціативою експертизу (випробування) зразків продукції, що введена в обіг під власною торговельною маркою.
 5. Зазначати на продукції або її упаковці власні найменування та місцезнаходження, назву, тип або номер моделі, номер партії тощо у випадках та в порядку, визначених законодавством згідно із порядком застосування мов.
 6. Розглядати звернення споживачів (користувачів) щодо безпечності продукції, введеної в обіг під їхньою торговельною маркою, вживати за результатами такого розгляду необхідних заходів та вести облік таких звернень.

Імпортери  в рамках Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» прирівняні до виробників. При введенні продукції в обіг імпортери повинні взаємодіяти з виробником чи його уповноваженим представником для виконання всіх вимог законодавства в сфері державного ринкового нагляду.

За порушення у сфері державного ринкового нагляду виробники та імпортери несуть відповідальність згідно із законом.

Обов’язки розповсюджувачів

До уваги розповсюджувачів нехарчової продукції: у разі  якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом строку проведення перевірки не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб’єкту господарювання цю продукцію. Отже, рекомендуємо вимагати від продавця/постачальника/виробника товарно-супровідну документацію до того, як така продукція буде представлена у торговому залі.

Додаткові обов’язкові вимоги до розповсюджувачів продукції  у сфері державного ринкового нагляду:

 1. Реалізація нехарчової продукції, що відповідає встановленим вимогам.
 2. Сприяння виробникам у вжитті ними заходів щодо забезпечення безпечності продукції.
 3. Не реалізовувати продукцію, про яку їм відомо на підставі наявної в них інформації та документів, якщо ця продукція не відповідає вимогам безпечності продукції та мають право повернути продукцію, що не відповідає вимогам, постачальнику/виробнику.
 4. Проводити процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у випадках, коли відповідними технічними регламентами обов’язки виробників покладаються на розповсюджувачів.

За порушення законодавства у сфері державного ринкового нагляду розповсюджувачі несуть відповідальність згідно з законом.

 У технічних регламентах можуть бути визначені додаткові обов’язки виробників, імпортерів, розповсюджувачів або інших осіб. Виконуючи свої обов’язки, суб’єкти господарювання повинні дотримуватися законодавства у сфері державного ринкового нагляду та розповсюджувати лише безпечну продукцію.