Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей щодо яких Управлінням Держпраці у Волинській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці відповідно до наказів Управління Держпраці у Волинській області від 14.05.2018р. №112 р, №113р, №116 р, №117 р, №118р, №119р, №121р.

з/п Найменування суб’єкта господарювання (назва об’єкту) Адреса об’єкту Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1. ПРАТ «Нова Лінія

Газове господарство

м. Луцьк,

вул. Шевченка, 13б

Не проводиться контрольний огляд газового господарства. Роз. V, п. 3. 11. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Відсутній попереджуючий напис на вузлі обліку газу ГОСТ 14202-69 та ДСТУ Б В.2.5.-29:2006. Роз. V, п. 3.12. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

На запірній арматурі не зазначено напрям обертання, на газопроводах не позначено напрям потоку газу.

Роз. ІV, п. 4.15. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

2. ПРАТ «ГОТЕЛЬ УКРАЇНА»

Ліфтове господарство

м. Луцьк,

вул. Словацького, 2

Посада, прізвище, ім’я та по батькові і підписи працівників відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта IWL реєстраційний № В — 1427 та за його справний стан, дата і номер наказу про закріплення за ними ліфта не внесено до паспорта ліфта, що не відповідає вимогам п.9.7.8 «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08.

3. ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

Ліфтове господарство, ескалатори,

м. Луцьк,

пр. Волі,1

Порушень не виявлено

4. ПФ «СКОРПІОН-СЕРВІС»

Електрогосподарство

м. Луцьк,

вул. Карпенка Карого,1-Д

Роботодавець не забезпечив контроль за відповідністю нормативних актів з охорони праці фірми вимогам чинного законодавства та не забезпечив їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін і затвердження нового нормативного акта з охорони праці у зв’язку із змінами в законодавстві, а саме:

  • Положення про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці суб’єкта господарювання не відповідає вимогам НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

— Положення про службу з охорони праці суб’єкта господарювання не відповідає вимогам НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» ,

чим порушено п. 2.10. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

До виконання робіт в електроустановках допущений електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Жарновський М.С. без проведення спеціального навчання з питань охорони праці, чим порушено п. 3.16 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

До виконання робіт в електроустановках допущений електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Жарновський М.С. без проведення періодичного медичного огляду, чим порушено п. 2.1.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

В інструкціях з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, охоронника та прибиральника відсутній перелік і характеристика основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для цієї професії, особливості їх впливу на працівника, чим порушено п. 4 розд. ІІ НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

Інструкції з охорони праці суб’єкта господарювання не переглянуті в зв’язку набуттям чинності 01.09.2017 року «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», чим порушено п. 2.10 НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»

Суб’єктом господарювання не отриманий дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки :

устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) — (ЗТП 10/0,4кВ №477 електропостачання торгового центру «ЮВАНТ» в м. Луцьк), чим порушено п. 8 дод. 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011

5 ПП «Корал»

Газове господарство

м. Володимир-Волинський

вул. Князя Василька,14.

На момент перевірки газ до котла в паливній перекрито і опломбовано газорозподільним підприємством. Для опалення в зимовий період використовується твердопаливний котел.

Прострочено термін проходження періодичного навчання ( на 5 днів) у особи, відповідальної за технічний стан та безпечну експлуатацію системи газопостачання. На проходження навчання подано заяву в НКК. Порушено вимоги Р.ІІІ. п.3.2,3.6 «Правил безпеки систем газопостачання.» ДНАОП 0.00-1.76-15.

Прострочено термін перегляду інструкції з ОП при користуванні газовими плитами. Порушено вимоги р. VI. п.1 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці.» НПАОП 0.00-4.15-98.

6. ПП ТД «Салют» м. Луцьк,

пр-т Грушевського, 20,

м. Луцьк,

б-р Дружби Народів, 3

м. Луцьк,

вул. Конякіна, 14

м. Луцьк,

пр-т Соборності, 22

Порушень не виявлено

7.

ТЗОВ «ГРАНД-ВОЛИНЬ»

Ліфтове господарство

м. Луцьк,

пр. Волі, 42

Порушень не виявлено