Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей щодо яких Управлінням Держпраці у Волинській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці відповідно до наказів Управління Держпраці у Волинській області від 21.05.2018р. №152р, №153р, №154р, №155 р, №156р, №159р.

з/п Найменування суб’єкта господарювання (назва об’єкту) Адреса об’єкту Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1.

ТМО Любомльського та Шацького районів Електрогосподарство, ліфтове господарство,кисень

Волинська область, м. Любомль, вул. Незалежності, 55, вул.

Незалежності, 70

вул. Брестська, 70

Відсутні акти задачі здачі в експлуатацію закінченого будівництва котельні та блоків А і Б нової лікарні по вул. Бресткій, 70 в м. Любомль.

Прострочений дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ліфта пасажирського ЛП-0610БГ, Зав. №-158149, реєстр. № В-1387 у Шацькій РЛ, що є порушенням п.9.7.1 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08.

Прострочений термін технічного опосвідчення котлів «KaLvis – 190» реєстр. №НВ-2259; ВН-2260, що є порушенням п.5 «Постанови зі змінами КМУ від 11.02.2016 №76 – 2016-п до Постанови КМУ №687 від 26.05.2004 р.

2.

ТЗОВ

«РЦ «Промінь« Електрогосподарство, ліфтове господарство

м. Луцьк, проспект Грушевського, 2

Особі, відповідальній за справний стан та безпечну експлуатацію електроустановок товариства, технічному директору Адамовичу А.Р. не затверджена посадова інструкція, чим порушено п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

До проведення одноосібного огляду електроустановок допущена особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію електроустановок товариства, технічний директор Адамович А.Р. без проведення періодичного медичного огляду, чим порушено п. 2.1.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

Інженер з охорони праці Багнюк О.Р. не має IV групи з електробезпеки для забезпечення контролю безпечної експлуатації електроустановок, чим порушено п. 1.3.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

Інструкції з охорони праці суб’єкта господарювання не переглянуті в зв’язку набуттям чинності 01.09.2017 року «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», чим порушено п. 2.10 НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»

Не проведене опосвідчення безпечного стану електроустановок суб’єкта господарювання, чим порушено п. 8.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

У суб’єкта господарювання відсутня однолінійна схема електроустановок будівлі товариства, чим порушено п. 1.1.7 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п. 3.3 розд. ІV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

В електричних щитах будівлі кінотеатру наявні комутаційні апарати, що не мають відповідних оперативних написів, чим порушено п. 1.1.7 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п. 3.13 розд. ІV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

В товаристві не обрана загальними зборами (конференцією) трудового колективу особа, уповноважена з питань охорони праці, чим порушено п. 1.5 НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»

На електричних щитах, дверях приміщень електрощитових будівлі кінотеатру відсутні попереджувальні знаки безпеки і захисту здоров’я працівників «Небезпечна електрична напруга» , чим порушено п. 1.1.7 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п. 3.20 розд. ІV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», додаток 2 Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

Не проведене випробовування покажчика напруги 0,4 кВ згідно норм експлуатаційних випробувань, чим порушено п. 4.4.3 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»

Суб’єктом господарювання не подана декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці при виконанні робіт на висоті, чим порушено п. 21 та п. 6 дод. 6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107)

Положення про службу охорону праці товариства має посилання на нормативні документи, які втратили чинність, та не враховує специфіку діяльності суб’єкта господарювання, чим порушено п. 1.2 НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»

Перелік інструкцій з охорони праці товариства не затверджений керівником та не відповідає професіям і роботам, що виконуються працівниками товариства, чим порушені п.3, п. 4 розділу І НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій»

Протоколі перевірки знань з питань охорони праці працівників товариства в 2018 році в графі перелік основних нормативних актів, по яким проводилась перевірка знань, вказані нормативні акти, які втратили чинність у 01.07.2013 та 18.12.2013 (відповідно Закон України «Про пожежну безпеку» та «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»), чим порушено п. 3.13 додаток 1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

3.

ТОВ «Епіцентр-К» Електрогосподарство, газове господарство

Волинська обл. Луцький р-н с.Липини, вул. Окружна, 37

В інструкції з охорони праці №18 для електромонтера з обслуговування електроустаткування відсутній перелік і характеристика основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для цієї професії, особливості їх впливу на працівника, чим порушено п. 4 розд. ІІ НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

Не проводиться контрольний огляд газового господарства. Роз. V, п. 3. 11. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Відсутній попереджуючий напис ГОСТ 14202-69 та ДСТУ Б В.2.5.-29:2006. Роз. V, п. 3.12. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

На запірній арматурі не зазначено напрям обертання, на газопроводах не позначено напрям потоку газу Роз. ІV, п. 4.15. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Відсутній графік технічного огляду, технічного обслуговування та ремонтів об’єктів системи газопостачання на 2016 рік. ». Роз. V, п. 3.2. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

4.

ТзОВ Готельний комплекс «Волинь»

Ліфтове господарство, газове господарство

м.Володимир-Волинський вул. Князя Василька, 1.

Прострочений дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, а саме ліфта пасажирського ПП-0411, реєстр. № В-1270, що є порушенням п.9.7.1 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів. НПАОП 0.00-1.02-08; п.11 Додаток 3 до Порядку в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 №48.

Прострочений термін періодичного технічного огляду ліфта, що є порушенням п.9.4.1 НПАОП 0.00-1.02-08.

Від часу зміни керівника обслуговуючої спеціалізованої організації СРБП «Володимирліфт» власником ліфта не поновлений наказ на призначення працівника відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, за організацію безпечної експлуатації та за справний стан ліфта, що є порушенням п.9.7.1; п.9.7.15 НПАОП 0.00-1.02-08.

Прострочений термін атестації ліфтерів, що є порушенням п.9.7.2 НПАОП 0.00-1.02-08.

Обслуговуючий персонал (ліфтери) не забезпечений виробничими інструкціями та інструкціями та інструкціями з охорони праці, що є порушенням п.9.7.3 НПАОП 0.00-1.02-08.

В газовому господарсті порушень не виявлено.

5 Ресторанно — розважальний комплекс «Старий Замок» ФОП Волинець Вілена Миколаївна

Волинська область, смт. Іваничі вул. Грушевського,16

Виконавчий директор, як посадова особа не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено п.5.1, додаток 3 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05, зареєстрований в Міністерсті юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511)

Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено п.3.10 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05 зареєстрований в Міністерсті юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511 )

Відсутні протоколи перевірки знань з питань охорони праці працівників. п.3.13 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05, зареєстрований в Міністерсті юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511)

Потребують перегляду та перезатвердженню інструкції з охорони праці для працівників. П.6.1 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». (НПАОП 0.00-4.15-98, зареєстровано в Міністерсті юстиції України 07.04.1998 р. за № 226/2666) Переглянути положення про службу охорони праці. п.1.4 «Типового положення про службу охорони праці» (НПАОП 0.00-4.35-04, зареєстровано в Мініс-терстві юстиції України 01.12.2004 р. за № 1526/10125)

Положення підприємства про навчання з питань охорони праці не переглянуте відповідно до змін від 30.01.2017 року п.3.2 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05, зареєстрований в Міністерсті юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511)

6

КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок»

Експлуатація посудин під тиском

м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського 18

Відсутній наказ на призначення відповідальної особи за постійний нагляд і технічний стан кисневих трубопроводів та контрольно вимірювальну апаратуру ( манометри, редуктори). Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 1.1,10-1.10-1.04-01 Розділ 8, п.8.3.84

Не проводиться гідравлічне випробування на міцність кисне — проводів (тиском, який становить 1,25 робочого, але не менше 0,2 МПа (2кгс/см²)

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 Розділ 5, п.2.67

Не проводиться випробування кисневих трубопроводів на щільність (азотом або стисненим повітрям, не забрудненим мастилом)

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1,71-13 Розділ 5, п.2.68